bilgi@alisentv.com 0462 771 24 25
Hafta İçi : 09:00 - 20:00

Vizyonumuz

İngilizce ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde güncel yöntem ve teknolojiyi araştıran ve uygulayan; dil öğretimi alanında ulusal veya uluslararası nitelikte eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma yapan, öğrenci, personel ve halkla bütünleşerek uluslararası platformlarda rekabet edebilecek düzeyde dil bilen bireyler yetiştiren; alanında Türkiye’de ve dünyada bilinen bir kurum olmak.

Türkiye toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak bir yönetim anlayışını eğitim sistemine ve eğitim kurumlarına taşıyan, örnek ve önder eğitim birimi olmak.

Kurumumuzun bugünkü değerlerini ortaya çıkararak, gelecek hayallerine ulaşmak için kurumsal değerlerin neler olduğunu belirlemek.

Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, düşünsel ve kültürel olarak dünyaya entegre olmuş, bilimsel, araştırıcı, donanımlı, yenilikçi, demokrasiye inanmış bireyler yetiştirerek, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine çalışmak

Ulusal ve uluslararası eğitim dünyasındaki kurum ve örgütlerle işbirliği yüksek, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, eğitimdeki tüm yeniliklere açık, yeni modeller üreterek öncülük eden lider bir eğitim kurumu olarak ilerlemek

Özel ŞEN Yabancı Dil, çalışanlarıyla birlikte, öğrencilerinin ihtiyacını sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda eğitim vermeyi amaçlar. Bu suretle öğrencileri için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Özel ŞEN Yabancı Dil, Hedef ve İlkeleri: Öğrencilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

Verdiğimiz eğitime sahip çıkmak ve eğitim sonrasında da öğrencilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Özel ŞEN Yabancı Dil Okulunda mükemmelliğin sonu yoktur. İngilizce eğitimi dünyanın en ciddi işidir. Bu konuda kimseyi değil kendi kendimizi rakip görerek daha mükemmeli aramak önemli arayışımızdır.

Ders Materyalleri

İngilizce her seviye için ayrı olarak Speak Out Students’s Book,  Speak Out Workbook. Sözlük , DVD görsel ve işitsel yayınlarla birlikte Power Pointle özel ders modülleri. Çanta , Defter, Kalem, Cepli Dosya.

KURLAR:

Kurumumuzda Yabancı Dil Eğitimi 6 temel bölüme ayrılır. 

Elementary                      (Temel )              

Başlangıç seviyesi olup, temel dilbilgisi yapılarının öğrenilmesini içerir. Günlük konuşma kalıpları ile pratik ve gramer birlikte verilir. Öğrenciler basit konular üzerinde yabancılarla konuşabilir, paragraflar yazabilir, kolay konu başlıklarını okuyup anlayabilirler.

Pre-Intermediate              (Orta Öncesi )

Orta seviyenin başı anlamına gelmektedir. Elementary seviyesinde görülen gramer kalıplarına ve sözcüklerine ek yeni gramer yapıları ve sözcükleri öğretilir.
İngilizce'yi belli bir sınırda konuşabilen öğrenciler içindir.Öğrenciler günlük yaşamlarında  yabancılarla kolaylıkla iletişim kurabilir, öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir yazılı olarak ifade edebilirler.   

Intermediate            (Orta )

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme ağırlıklı İngilizce'nin tüm zaman ve cümle yapıları öğretilir. Konuşma becerisinin üst düzeye   çıkarılması sağlanır.
İngilizce'nin yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerinin öğrenildiği ve uygulandığı, dört dil becerisindeki eksikliklerini giderildiği bir aşamadır.İngilizce'yi akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.

Upper Intermediate         (Orta Üstü )

Şimdiye kadar öğrenilenleri  akıcı ve doğru şekilde konuşmaları, daha karışık cümle yapıları ve resmi yazışmaları yapabilmeleri yetisi ön plana alınır. Dört dil becerisi bu düzeyde iyice gelişir ve pekişir. İngilizce'yi akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir. Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun anlamlı cümleler kurabilir,  orjinal kitapları okuyup anlayabilirler. 

Advanced                        (İleri )

Akademik seviyede sözcük dağarcığını arttırma, geliştirme; düzgün ve doğru yazma;  okuma, okuduğunu anlama,  anladıklarını yazıya ve konuşmaya dönüştürebilme becerisinin kazanılabilmesi sağlanmaktadır. Advanced  seviyedeki öğrenciler Akademik düzeydeki sınavlara hazır duruma gelmiş olurlar. Öğrenciler yabancılar ile her konu üzerinde konuşabilir, tartışabilirler. Okuduğu, dinlediği hemen hemen her şeyi zorlanmadan anlayabilir veya konuşabilirler.

Dil Becerilerini Değerlendirme ve Planlama

Program boyunca oluşacak sınıflarda kursiyerlerimizin dil becerileri, akademisyen öğretmenlerimiz vasıtasıyla aşağıdaki kategorilendirme biçimiyle değerlendirilir:

 

Skills / Beceriler

Listening (Dinleme)

Comprehension (Kavrama)

Speaking (Konuşma)

Pronunciation ( Telafuz)

Stress/Intonation (Vurgulama/Tonlama)

Fluency (Akıcılık)

Vocabulary (Kelime Bilgisi)

Grammar (Dil Bilgisi)

Reading (Okuma)

Comprehension (Kavrama)

Vocabulary (Kelime Bilgisi)

Speed (Hız)

Writing (Yazma)

Content (İçerik),

Organization (Organizasyon)

Vocabulary (Kelime Bilgisi)

Grammar (Dil Bilgisi)

Spelling/Punctuation  ( İmla, Noktalama)

 

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ders planlaması Görsel ve İşitsel, İletişim, Dinleme,Yazma, Okuma, Konuşma becerilerini ayırmak üzere Laboratuar ve Akademik sınıflar olarak yapılı


WhatsApp
Hemen Ara